Back on stage: the new premiere of My Lake at Gottsunda Dans Och Teater in Uppsala

From the 20 November until the 12 December Focus Dance is back on stage in Uppsala at Gottsunda Dans Och Teater with a new premier of My Lake inspired by the Russian Composer Tchaikovsky fate, with Music of Swan Lake and Jerome Marchand and 5 dancers that take us through the labyrinth that is Tchaikovskys mind.

Broken Skin was created last season and was unable to meet an audience due to the pandemic instead it was filmed by the director Fredrik Sattin and now has its premiere in the new filmed version. The cast includes Richard Asker as Enoch Powell, and dancers
Jerome Marchand, Anthony Ljumlio, Noelle Guinoo Deriada.
For more information please visit
www.gottsundateater.com

Joseph Sturdy has created a new work för the Royal Swedish Ballet SONATRA

Now available on operanplay.se until June. Take part in the Premier conversation between Nicolas La Riche/Artistic director of The Royal Swedish Ballet and Joseph Sturdy. Fotograf Carl Thorborg

Läs mer

BROKEN SKIN WORLD PREMIER 21 NOVEMBER

När koreografen Joseph Sturdy skapar verket Broken Skin utgår han från Enoch Powells tal ”Rivers of Blood” från 1968 som delade en nation i två delar, men som fortfarande ekar, inte bara i Storbritannien, utan även stora delar av Europa, där den populistiska retoriken fått ett allt starkare fäste under det senaste decenniet. Genom att plocka ut ett specifikt tillfälle i historien som starkt påverkade en stor del av samväldets befolkning, vill Sturdy belysa de sår rasismen river upp i den mänskliga kroppen och själen. Detta är en skrämmande uppgift. Kan vi över huvud taget överföra smärtan, ilskan och sorgen…

Läs mer
Läs in fler