Vimeo Links

Premiärsamtal med Joseph Sturdy

My Lake

Anthony Lomuljo Broken Skin solo by Joseph Sturdy

Macbeth Trailer 2019

Macbeth – Full version – 2019
Shakespeares Macbeth Full version by Joseph Sturdy.
Dancers: Mathilde van de wiele, Malcom Sutherland, Sophie Flannery Prue Verges.

Babel
“The burden of longing and knowing that deep inside the hearts of each and everyone of us we are all always reaching for a place that we can call home.” – The poet JJ Bola
Babel is inspired by the epic migration of people happening in Europé today.

During the autumn 2016 Focus Dance cooperated with Gottsunda Dans och Teater Sweden, in producing this work.

Exquisite Virtues
Exquisite virtues Trio Hamlet Ophelia, Polonius.
Gala 2015 .

Cruel Whispers
Cruel Whispers ,inspired by Hans Christian Andesens The ugly duckling 2011.

Metamorphosis
Metamorphosis, inspired by The short novel by Franz Kafka Of The same name.

Full Evening Hamlet
Full Evening Hamlet 2011 for The Chemnitz Opera Ballet Germany.

Joseph Sturdy has created a new work för the Royal Swedish Ballet SONATRA

Now available on operanplay.se until June. Take part in the Premier conversation between Nicolas La Riche/Artistic director of The Royal Swedish Ballet and Joseph Sturdy. Fotograf Carl Thorborg

Läs mer

BROKEN SKIN WORLD PREMIER 21 NOVEMBER

När koreografen Joseph Sturdy skapar verket Broken Skin utgår han från Enoch Powells tal ”Rivers of Blood” från 1968 som delade en nation i två delar, men som fortfarande ekar, inte bara i Storbritannien, utan även stora delar av Europa, där den populistiska retoriken fått ett allt starkare fäste under det senaste decenniet. Genom att plocka ut ett specifikt tillfälle i historien som starkt påverkade en stor del av samväldets befolkning, vill Sturdy belysa de sår rasismen river upp i den mänskliga kroppen och själen. Detta är en skrämmande uppgift. Kan vi över huvud taget överföra smärtan, ilskan och sorgen…

Läs mer
Läs in fler